Montáž turba

DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE MONTÁŽE A POUŽÍVÁNÍ TURBODMYCHADEL

  1. Výměna motorového oleje a filtru (u vozidel, kde výrobce nařizuje výměnu, i výměna filtru na přívodu mazacího oleje, popř. výměna celého mazacího potrubí.. např. Audi 2.5TDi, Passat 1.8 i Turbo).
  2. Kontrola filtru nasávaného vzduchu,popř.výměna
  3. Kontrola těsnosti sacího potrubí, zjistit zda-li se ve filtrboxu nebo potrubí spojující ho se vstupem do turbodmychadla nebo ve výfukových svodech nenalézají cizí předměty.
  4. Kontrola průchodnosti cest zásobujících a odvádějících olej do turbodmychadla. POZOR NA ČASTÉ OHNUTÍ A ZALOMENÍ TRUBIČEK!
  5. V případech, že poškození původního turbodmychadla bylo způsobeno nedostatkem mazacího oleje (naši pracovníci Vás na tuto skutečnost upozorní po rozebrání Vámi dodaného poškozeného turbodmychadla), bude nutná i kontrola tlaku mazacího oleje na výstupu z mazacího potrubí.
  6. Samotná montáž turbodmychadla za použití nových těsnění na místech předepsaných výrobcem. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPOUŽÍVAT NA UTĚSNĚNÍ SILIKONOVÝ TMEL!
  7. Nastartovat a nechat běžet motor na volnoběžné otáčky několik minut a zároveň kontrolovat těsnost všech spojů.
  8. Po delší jízdě je vhodné po zastavení nechat běžet motor na volnoběh alespoň po dobu jedné minuty, předejdete tak předčasnému ukončení životnosti Vašeho turbodmychadla. POZOR:Nedodržování výše uvedených bodů není doporučeno neboť může mít za následek poškození nově opraveného turbodmychadla a ztrátu námi poskytované záruky.